Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație lansează o nouă carte cu ajutorul editurii Vicovia.

Este vorba despre un eseu scris de către Alexandru Florian Săraru: „M-am născut cu o secundă la Târziu…”

Cartea va putea fi cumpărată online începând cu luna mai.

„Cartea de față e un bocet negru fără deznodământ senin. Dar un bocet prins în expresie lapidară, grație unui fler sigur în alegerea cuvintelor. Alexandru Săraru are facondă cu miez profund, pe care o leagă precis, cu ușurință lexicală. Îl citești
cu mulțumire estetică, în ciuda catranului
de emoție pe care o pune în pagină. Autorul e atrabiliar (fiere neagră), fiind copleșit
de un spirit neguros, de unde lamentația
groasă cu care își contemplă chinul. Îi țin
pumnii cu nădejdea că își va găsi până la
urmă limanul. Până atunci, se ne delectăm
cu o reușită proză de factură filozofică”
spune Sorin LAVRIC despre această carte.