Centrul pentru Cultură, Istorie și Educație sprijină proiectele editoriale ce au drept scop educarea românilor în spirit patriotic.

În acest sens ne-am oferit sprijinul pentru cartea scrisă de către dr. Vasile Șoimaru: COTUL DONULUI 1942: eroism, jertfă, trădare.

Generaţiile ajunse la ecuatorul vieţii ori trecute de acesta, ţin bine
minte cum îşi începeau, o lucrare scrisă în 1848, doi dintre primii
„revoluţionari de profesie”, Karl Marx şi Friedrich Engels: „O nălucă
rătăceşte prin Europa…”.

Acea nălucă, trebuie să precizăm pentru cei mai tineri, nu era alt
ceva decât comunismul.

Iar pentru tineri şi adulţi mai este necesar să menţionăm că fatidica nălucă mai rătăceşte şi astăzi. Şi nu numai în Europa, dar şi pe alte continente.

Atâta doar că, între timp, şi-a schimbat întru câtva denumirea şi ţelurile.

Astfel, comunismul „clasic” este numit deja „neocomunism”, dar cel mai des, „kominternism”, după titulatura criminalei organizaţii ce şi-a propus drept scop – şi, în bună parte a reuşit – să planteze iarba răului pe întreg globul pământesc. Iar sarcina lor de bază – veche, iniţială – , nu mai este nimicirea proprietăţii private, partizanii neocomunismului acceptând-o, cumva selectiv, pe criterii obscure, preferând însuşirea acesteia, însă, nu mai puţin – şi însuşirea proprietăţii de stat!

Obscure, greu perceptibile pentru mulţi sunt şi ţelurile ce şi le pun (şi cu succes le realizează) cei care au renunţat la seceră şi ciocan în favoarea inteligenţei, rămânând doar cu steaua, dar şi asta uşor modificată – în ceea ce priveşte culoarea, numărul şi dispunerea colţurilor.

Puteți intra în magazinul editurii Vicovia pentru a putea obține un exemplar și să analizați și alte cărți ale editurii.