24 ianuarie 1859 – nașterea statului român modern


24 ianurie 1859 este data la care națiunea română și-a arătat mărăția.

Revoluția lui Tudor Vladimirescu, înlăturarea domniilor fanariote, revoluția de la 1848, urmată de războiul Crimeii, au fost doar etape  ce au dus în cele din urmă la nașterea statului român modern.

Conflictele permanente din regiune, duse între imperiul țarist, imperiul otoman și imperiul habsburgic, pentru a obține supremația asupra teritoriilor locuite majoritar de către români, au săturat puterile occidentale.

La toate aceste probleme se adăuga și dorința nestrămutată a românilor de a se conduce singuri, într-un singur stat.

Cu sprijin occidental, Rusia avea să fie înfrântă în războiul Crimeii. S-a decis atunci ca românii să se poată uni, să își poată alege domnitorii și organele reprezentative, dar acestea să fie diferite în fiecare din cele două principate: Moldova și Țara Românească.

Decizia luată, deși era clar favorabilă cauzei românești, nu era însă suficientă. Românii aveau însă alte planuri.

După ce au deturnat toate tentativele rusești, otomane și habsurgice de a controla adunările ce urmau să stabilească domnitorii, pe 5 ianuarie 1859, la Iași, Alexandru Ioan Cuza este ales domnitor. Alegerea nu era deloc una întâmplătoare: acesta participase activ la revoluția din 1848, era un ofițer bine văzut în corpul militar și un bun cunoscător al aparatului administrativ din care făcuse parte.

Pe 24 ianuarie 1859, la București, urma să se stabilească domnitorul din Țara Românească. O vie agitație revoluționară avea să cuprindă capitala: zeci de mii de români au ieșit în stradă, fiecare cu ce a apucat în mână, să se asigure că votul va fi conform dorinței poporului.

Alexandru Ioan Cuza avea și de această dată să fie ales domnitor, aspect care nu era interzis expres de tratatul care a stat la baza procesului. Decizia a lovit ca un trăsnet marile imperii din regiune, iar armatele lor se aflau la granițele țării. Atunci a intervenit Franța, care cu sprijinul Angliei a cerut respectarea dorinței  poporului român. Sub amenințarea unui conflict major cele trei imperii au bătut în retragere.

Iată că în vremuri extrem de grele națiunea română a știut cum să își caute calea spre lumină.

Actul de la acel moment a fost unul curajos, onest, inteligent și care a dus în cele din urmă la marele eveniment de la 1 decembrie 1918.