Pe 1 decembrie 1918 avea să se nască România Mare, statul ideal ce aducea alături pe românii din toate provinciile istorice. Aceasta avea să alipească foste teritorii austro-ungare și țariste, locuite majoritar de către români din cele mai vechi timpuri.

Rusia post-revoluționară a lui Lenin și a lui Stalin, deși s-a bazat pe dreptul la autodeterminare a națiunilor, nu a recunoscut niciodată revenirea Basarabiei, alături de restul Moldovei lui Ștefan, la Regatul României.

În toată perioada interbelică a existat o permanentă stare de conflict între cele două state, vecine la acel moment. Rusia sovietică a încercat să distrugă noul stat român, să îl reducă la părțile componente.

Pe 30 ianuarie 1933 Hitler avea să fie numit cancelar. La acel moment a început procesul de nazificare a Germaniei, de înarmare și expansiune militară. În Rusia Stalin deținea deja puterea absolută încă din 1924, o dată cu moartea lui Lenin. Cele două puteri militare dominau la acel moment Europa, iar România se afla exact la granița intereselor dintre ele.

Pe 23 august 1939 se încheie tratativele între Germania nazistă și Rusia sovietică. Aflat la Moscova, ministrul de externe german Ribbentrop avea să semneze un tratat de pace, de neagresiune, cu Molotov, ministrul rus de externe. Acest lucru se întâmpla în prezența lui Stalin. Doar câteva luni despărțeau la acel moment lumea de un război total, iar România avea să se afle la mai puțin de un an de colapsul teritorial.

În fapt, acest tratat prevedea împărțirea Europei pe sfere de interese, iar fiecare avea dreptul să guverneze după bunul plac teritoriul ce îi revenea.

A existat și o anexă secretă ce prevedea în clar interesul Rusiei față de Basarabia: “Privitor la Sud-estul Europei, atenţia este atrasă de către partea Sovietică privitor la interesul acesteia în Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul politic total în această regiune”.

Practic granița dintre cele două lumi se trasa la acel moment în interiorul României, pe Prut. Deși amenințarea era iminentă, politicienii români scăldau țara într-un dezastru administrativ, economic, cultural, militar și politic.

Pe 26 iunie 1940 Basarabia avea să fie anexată prin forță de către Rusia, iar ulterior jumătate de Ardeal și sudul Dobrogei aveau să fie pierdute în favoarea Ungariei și Bulgariei. În 1941, sub comanda mareșalului Ion Antonescu, armata română avea să se implice în cruntul război pentru eliberarea teritoriilor pierdute.

Lupta continuă  și astăzi prin încercarea de Unire pașnică dintre România și Basarabia.