Haideți să vedem care sunt principalele evenimente care au marcat istoria românilor în perioada 1 – 7 iulie.

Pe 1 iulie 1822 au fost restabilite domniile pământene, prin numirea de către Poarta Otomană a lui Ioan Sandu Sturdza în Moldova şi a lui Grigore Ghica în Ţara Românească. Acest lucru s-a întâmplat după ce în 1821 revoluționarul și patriotul român Tudor Vladimirescu avea să capete un control aproape total asupra Țării Românești, nemulțumiți de conducerea străină.

Pe 2 iulie 1504 avea să treacă la cele veșnice cel mai mare conducător pe care pământurile românești l-au avut vreodată: Ștefan cel Mare. Domnitorul a condus pincipatul Moldovei între 1457 și 1504 fiind una din cele mai lungi domnii ale vremurilor, reușind să facă din țara sa o redută în față năvălitorilor. Cu părere de rău în 1812 moștenirea sa avea să fie ruptă în două de anexarea Basarabiei, jumătate de est a Moldovei, la Imperiul Țarist.

Pe 2 iulie 1849 pentru prima dată într-un document oficial principatele române sunt menționate sub numele de România: proiectul de pacificare semnat între liderii revoluționari maghiari și cei români. Se recunoaște dreptul românilor de a-și folosi limba în administrație, justiție și învățământ.

Pe 3 iulie 1460 Ștefan cel Mare recunoaște privilegiul comercial primit de negustorii lioveni de la înaintașii săi.

Pe 4 iulie 1864 se înființează Universitatea de la București ca un pas important în consolidarea statului român proaspăt înființat prin dubla alegere a lui Cuza în 1859. Educația pentru susținerea Regatului României reprezenta un element fundamental.

Pe 5 iulie 1941 brava armată română condusă de mareșalul Ion Antonescu avea să elibereze orașul Cernăuți, după ce în 1940 Basarabia și Nordul Bucovinei aveau să fie luate cu forța de URSS.

Pe 6 iulie 1600 Mihai Viteazu se intitulează domn al Țării Românești și Ardealului și a toată țării Moldovei. Se confirmă astfel unirea tuturor principatelor române în unul singur, eveniment istoric care avea să marcheze profund peste secole dorința românilor de a face parte din același stat.

Pe data de 7 iulie 1941 armata română avea să atingă aliniamentul Nistrului. Practic la acel moment, în mai puțin de o lună de război, mareșalul Antonescu avea să elibereze teritoriilor anexate cu forța de URSS în  1941. Deși războiul crunt a făcut care în cele din urmă Stalin să ocupe jumătate din Europa, ostașii români căzuți pentru teritoriile pierdute au adus onoarea poporului român de a se fi luptat pentru drepturi cu cea mai mare amenințare a lumii.