La Editura Vicovia, prin sprijinul nemijlocit al Centrului pentru Cultură, Istorie şi Educaţie, a fost publicat volumul: Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în perioada Războiului Ruso-Turc din 1806 – 1812.

Volumul a fost realizat sub patronajul Academiei de Ştiinţe al Moldovei, Istitutului de Istorie, Arhivei Naţionale a Republicii Moldova.

Lucrarea este una de o importanţă ştiinţifică deosebită, fiind rezultatul muncii de cercetare a echipei formate din Demir DRAGNEV, Larisa SVETLICINÂI, Teodor CANDU, Tudor CIOBANU, Valentin CONSTANTINOV, Valentina Eşanu şi Vlad MISCHEVCA.

Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în perioada războiului ruso turc 1806 1812- INTRODUCERE.